Kırşehir Express Gazetesi

BAŞKAN EKİCİOĞLU: İNSANİ GELİŞME VİZYONUNU ÖN PLANDA TUTUYORUZ!

BAŞKAN EKİCİOĞLU: İNSANİ GELİŞME VİZYONUNU ÖN PLANDA TUTUYORUZ!
14 Kasım 2022 - 10:59

Belediye Başkan Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nin 14 Kasım 2022 Pazartesi günkü 123. sayısında “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma konulu dosya konusundaki soruları yanıtladı.
Kırşehir, rapordaki “Güvenli Şehir” bileşeninde başarılı bir performansla büyükşehir olmayan 51 il arasından ikinci sırada yer aldı.
İnsani Gelişme Vakfı’nın, “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021” raporunun Ekim 2022’de yayımlanmasıyla birlikte, yerelde insani gelişmeyi ve sürdürülebilir kalkınmanın endeksler doğrultusunda gösterilmesi, gelecek vizyonu ve amaçları açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sorulan sorulara verdiği yanıtlarında şunları ifade etti:
“İlimiz Kırşehir, İnsani Gelişme Vakfı tarafından yayınlanan “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021” raporunun İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi Ana Endeksiyle birlikte; Eşitsizliklerin Azaltılması Endeksi, Güvenli Şehir Endeksi, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Endeksi, Nitelikli Eğitim Endeksi, Sağlık ve Kaliteli Yaşam Endeksi, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Endeksi, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Endeksi, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Endeksi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi göstergelerinde yer alıyor.
Biz Kırşehir Belediyesi olarak, şehrimizin ve şehirde yaşayan insanlarımızın gelişimi noktasında; şehrimizle ilgili yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda, kimi zaman (muhtarlarımızı da işin içine katarak) doğrudan yüz yüze görüşmelerle, kimi konularda anket formu düzenleyerek, kimi zaman da şehrimizin tüm bileşenleriyle farklı zamanlarda toplantılar düzenleyerek halkımızın karar alma süreçlerine destek olmalarının olanaklarını yaratıyoruz. Yerelde yapılacak olan çalışmalarda insan odaklı projelerin hayata geçirilmesi için ve yapılacak olan çalışmaların da sahiplenilmesi için bu yöntemi önemsiyoruz.
Yerel Yönetimlerin de Merkezi idarenin ve karar vericilerin İnsani Gelişme vizyonunu ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimseyip uygulamaları kadar bu işi önemsemeleri ve buna uygun projeleri hayata geçirmeleri toplumsal gelişmemizin de en önemli ayaklarından birini oluşturduğunu düşünüyoruz.
Özetle, insani gelişmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın hayatiyet kazanması için yapılan işle kadar, o işlerin yapılmadan önce sahiplenilmesi noktasında insanların şeffaf bir şekilde bilgilendirilerek karar alma süreçlerine katılımlarını önemsiyoruz.
Çalışmadaki genel endekse bakıldığında ortalama bir değere sahip olan ilimiz Kırşehir, “Güvenli Şehir” bileşeninde başarılı bir performansla ikinci sırada yer almaktadır. “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” alanında şehirler içinde ortalama üstü ve “Nitelikli Eğitim” alanında ise ortalamaya yakın bir seyir izlemektedir.
Bizim Kırşehir Belediyesi olarak hedefimiz elbette var olan başarı grafiğini daha da ileri seviyelere çıkarmaktır. Grafikte ortalama ve ortalamaya yakın bileşenleriyle ilgili de yapılan çalışmalar ışığında ortak akıl yürüterek katılımcı ve sürdürülebilir plan ve projelerin hayata geçirilmesi için uğraş vereceğiz.
Kırşehir’in şehirlerarasında ortalamanın altında kalan bileşenleri konusunda proje ve uygulama çalışmaları yapılması ve varolan projelerin de güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ alanında istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanmasını hedefliyoruz. Lavanta Bahçesi, Yöresel Ürünler sergi ve satış yeri vb. yerlerle Turizmin gelişimine de katkı sunacağız.
İnsani gelişme için ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’ en temel alt bileşenlerden birisidir. Her yaşta insanımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın güvence altına alınması için spor alanları, çevre temizliğinin geliştirilmesi için belli aralıklarla kampanyalar ve farkındalık eylemleri vs. yapıyoruz. ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Bileşeni’ noktasında bölgesel ve sınırlararası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması öncelikle merkezi yönetimlerin konusu olmasına rağmen bu konuda işbirliğini önemsiyoruz. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ uğun ülkemizin içinde bulunduğu ve öncelikli aşması gereken bir konu. Kırşehir Belediyesi olarak yaptığımız bütün çalışmalarda ve hayata geçirdiğimiz projelerde, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü olumsuzların giderilmesi, kadının kamusal ve diğer alanlarda katılımının sağlanması ve güvence altına alınması gibi çalışmaları önemsiyoruz. Kırşehir Belediyesi Halk Otobüslerinde 6 kadın personel şoför olarak çalışıyor ve rol model oluşturuyor.
Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınmasını önemsiyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak bu noktada kadın Emek Pazarının kurulması ve belli zamanlarda ürünlerin satışı sağlanarak kadınların ekonomik özgürlüklerinin hayata geçirilmesi noktasında katkı sunuyoruz.”

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.