Kırşehir Express Gazetesi

10. YILA GİREKEN

10. YILA GİREKEN
Halil Durukafa( halildurukafa@kirsehirexpressgazetesi.com )
11 Ekim 2022 - 11:31

Zor tabii…
Kırşehir Express gazetesi olarak daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir Kırşehir için “EL VER KIRŞEHİR!” sloganıyla 10 Ekim 2013 tarihinde faaliyete başlamıştık.
Şiarımız “NİÇİN KIRŞEHİR EXPRESS?” yazısıydı. Aradan geçen onca yıla rağmen dirayetle hiç dışına basmadık. “Zor tabii…” Yazmıştım yazının başında. Hakikaten çok zor dışına basmamak, öyle etkenler var ki normal bir insanın psikolojik durumu bu etkenlerle mücadele etmeye yetmiyor. Fakat oluyor işte, öyle veya böyle geçiyor günler. İnşallah daha güzel günler geçecek yani daha güzeli göreceğiz. Express’le kalın, diyelim ve 10 Ekim 2013 günü paylaştığımız şiarımızı, “NİÇİN KIRŞEHİR EXPRESS?” yazısını bir daha paylaşıp, zihinlerde taze tutalım. İyi ki varsınız…
NİÇİN KIRŞEHİR EXPRESS?
Kırşehir Express gazetesi olarak daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir Kırşehir için “EL VER KIRŞEHİR!” sloganıyla Kırşehir’de faaliyet gösteren bir kuruluş olarak şunları söylüyoruz:
Kırşehir’in ve yakın çevresinin tüm alt ve üst yapılarının geliştirilecek, çağdaş ve yaşanılabilir bir kent olması için bilimsel ve akılcı bir yönetim anlayışının hayatiyet kazanması öncelikli bir görev olarak önümüzde durmaktadır.
Şehrimizin her alanda markalaşmasının sağlanarak örnek bir şehir olabilmesi için bugüne kadar yapılan yatırımları da yerinde değerlendirerek ve dersler çıkarılarak ilkeli ve bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kırşehir’in her alanda zenginleştirilerek insanlarının yaşam kalitesini de yükseltmenin yolu bilimsel-duyarlı bir yönetim ve bakış açısından geçmektedir.
Kentin tarihsel, kültürel, ekonomik ve turistik açıdan tahlilinin doğru bir şekilde değerlendirilerek yapılacak olan bilimsel bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri önümüzdeki yılların Kırşehir’inin de temellerini oluşturacaktır.
Bugüne değin yerel ve genel iktidarlar tarafından kentin kültür dokularının daha da geliştirilmesi için öncelikli hedefler belirlenmeli ve çalışmalar yürütülmelidir.
Şehrimize özgü kültürel tarihsel birikimlerin yaşatılarak yaygınlaştırılması için gereken çaba harcanmalı; ekonomik ve sosyal açıdan daha da gelişmesi için önlemler alınmalıdır.
Bugüne kadar gerekli açılımların ve yatırımların yapılmaması ve teşvik edilmemesi de çevre iller baz alındığında gözle görülür bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.
Kırşehir’in yerel doğal kaynak ve değerlerinin akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde kullanılarak geleceğinin hazırlanması için öncelikli programlara ihtiyaç vardır. Bu aşamada şehrimizde yaşayan tüm katmanların (kadınların, gençlerin, üniversitenin, öğrencilerin, işçilerin, memurların, basın kuruluşlarının vs) uygulanacak olan programlara doğrudan katılımının sağlanması gerekmektedir.
Bu noktada yöresel istihdam stratejilerinin hazırlanarak, projeler geliştirilmesi ve gerekli olan yerel, ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurulmalıdır.
Kırşehir’de yaşayan özellikle işsizlerin istihdamının sağlanması, toplumsal grupların toplumsal yaşamın ilerlemesine katkı sağlaması, insanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim haklarının korunarak fırsat eşitliğinin yaratılması, küçük ve orta ölçekli girişimciliğin geliştirilmesi, insanların var olan becerilerinin desteklenerek geliştirilmesi için yapılacak olan akılcı projelerin geliştirilmesi ve gerekli olan dayanışma ağlarının kurulması gerekmektedir.
Bilindiği gibi kent merkezinde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri için farklılıkları bir değer olarak gören, ulusal değerleri özümsemiş, dünyaya açık bir gençliğin buluşacağı Gençlik Evleri kurulması gibi projelerle birlikte bu ve benzeri projelerin hızlandırılıp yaygınlaştırılmasının yolları aranmalı ve yaşama geçirilmelidir.
Kültür, sanat, müzik, spor, halk oyunları, zeka oyunları, satranç, okuma, araştırma, gazetecilik gibi alanlardaki yetenekleriyle ülke genelinde de adından sıkça söz ettiren Kırşehir için, bu ve buna benzer becerilerin geliştirilmesi yönünde programlar da öncelikle üretmelidir.
Üniversite öğrencilerinin barınması için ilimizde yeterli sayıda sağlıklı, güvenilir yurtlar yapılmalıdır.
Kırşehir’de ekonominin geliştirilmesi için stratejik çalışmalar oluşturulması gerekmektedir. Tüm şehrin, mahalle mahalle, belde belde, kasaba kasaba, ilçe ilçe, kurum kurum istatiksel tahlilinin yapılıp sonrası için uygulanacak çalışmaların belirlenmesi, bilgiler toplanması ve projeler oluşturulması gerekir. Tüm bu söylenenler bilimsel ve akılcı bir bakış açısıyla, örgütlü bir çalışmanın sonucunda hayatiyet kazanacaktır!
Bundan önceki kimi köşe yazılarımda da söz konusu Kırşehir olduğunda bu ve buna benzer düşüncelerimi okurlarımla paylaştım.
İlimizin kalkınması ve gelişmesi süreçlerinde sorumlu bir vatandaş ve gazeteci olarak bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğimi buradan belirtmek isterim.
Önümüzdeki dönem Kırşehir’de kurulmaya çalışılacak olan demokratik ve yerinde yönetim süreçlerinin sonunda yukarıda söylenenler göz önüne alındığında şehirde yaşayan tüm katmanlarla birlikte daha yaşanılabilir bir Kırşehir’i oluşturabiliriz.
Kırşehir’in ve Kırşehirlinin her anlamda gelişimi noktasında yük-sorumluluk almak isteyenlerin “EL VER KIRŞEHİR!” çağrımıza kulak verip vermediklerini de önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.
“Niçin Kırşehir Express?” sorusuna yanıt olarak ise yukarıda söylenenler bağlamında; “Kırşehir Express gazetesi sorumlu ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla Kırşehir için yapılacak olan tüm olumlu çalışmaların destekçisi ve katılımcısı olacaktır!” diyerek bitirelim.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.