Kırşehir Express Gazetesi

BAŞKAN EKİCİOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

BAŞKAN EKİCİOĞLU AÇIKLAMA YAPTI
12 Şubat 2021 - 14:24

Ekicioğlu: Şehrimizle ilgili bütün konularda sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte ortak çalışma yapmaya hazırız!

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları başkanlarının 22 Oacak 2021 cuma günü yapmış olduğu çalıştayda görüşülen ve Kırşehir Belediyesi’ni ilgilendiren gündem maddeleriyle ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yaptı. Ekicioğlu, açıklamasında şunları ifade etti:

1- 1.Gündem

Kırşehir tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile ulusal ve uluslararası kamuoyunda son dönemde daha çok gündem olmakta bu da ilimizin bilinirliği ve tanınması açısından olumlu bir etki yaratmaktadır. İlimizin sosyo-ekonomik yapısının gelişmesi, üniversitemize daha çok öğrenci gelmesi ve bunlara bağlı olarak da nüfusunun olumlu anlamda artış göstermesi için farklı alanlarda çalışmalar yürütmekteyiz. İlimizin nüfusunun artışı aynı zamanda milletvekili sayımızın üçe çıkmasına da vesile olacak ve ilimizin gelişmine katkı sağlayacaktır. Nüfus sayımızın artması konusunda farklı şehirlerden gelerek Ahi Evran Üniversitesi’nde okuyan ancak ikametini ilimize aldırmayan öğrencilerimize dönük olarak Belediye Meclisimiz tarafından alınan 01.10.2020 tarihli ve 84 no’lukarar doğrultusunda ulaşım hizmetleri bedeli indirimi ve ayrıca su kulanım bedeli indirimi gibi kampanyalar ile öğrencilerimizin ikametlerini ilimize aldırmaları konusunda farkındalık yaratma çalışmaları yapmaktayız. Ancak bilindiği üzere Pandemisüreci nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı öğrenciler ilimize henüz gelmemiştir.

2-3.Gündem

Yapılması planlanan yeni Hastane binası ile ilgili;  mevcut halde bulunan 350 yataklı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmetbinasının sağlık hizmeti faaliyetinedevam etmesi ve yıllardır atıl halde bulunan eski Devlet Hastanesi’nin arsasına da 150 yataklı hastane yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu konuda dönemin milletvekillerinin yapmış olduğu çalışmalar da bu yöndedir. Yapılması planlanan yeni hastane binasının 400 yataklı olacağı düşünüldüğünde, kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılması ilkesi zedelenecek veönemli miktarda kaynak aktarılarak yapılanmevcut hastane binası ve o bölgeye yapılan ulaşım hizmetleri atıl duruma gelecektir. Tek başına 400 yataklı bir hastane yapılması yerine birbirine yakın toplamda 500 yataklı iki hastane hizmet binası ilimizdeki sağlık hizmeti kapasitesi açısından da daha uygun olacaktır.

3-6.Gündem 

Kayseri-Ankara Karayolunun ticari alana açılması yönündeki görüşümüz; Kırşehir Belediyesi olarakDoktorlar Sitesi ve Özbağ arasında imar planı düzenlemesi için çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yapmış olduğumuz resmi yazışmalar neticesinde İl Tarım Müdürlüğü, söz konusu bölgenin tarım arazisi statüsünde kalması yönünde resmi yazı ile tarafımıza olumsuz görüş bildirmiştir. Ancak söz konusu bölgede çeşitli fabrikaların, akar-yakıt istasyonlarının ve işletmelere ait depoların olduğu göz önünde bulundurulduğunda bölge zaten ticari alan statüsünü fiili olarak kazanmış diyebiliriz. Belediye olarak söz konusu bölgeyi ticari alana açmak amacıyla imar planı değişikliği konusundaki çalışmalarımız hali hazırda mevcuttur.

4- 7. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda ortak akılla hareket etmeyi bir görev biliyor, bu konuda ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile Kırşehir’in sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişmesi amacıyla yapacağı çalışmalara her zaman katkı sunmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

5- 9. Gündem

Dünyamızı ve ülkemizi adeta esir alan Pandemi süreci ne yazık ki herkesi olumuz etkilese de ekonomik anlamda en büyük mağduriyeti günlük kazanç sağlayan vatandaşlarımız ile iş yerlerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafımız yaşamıştır. Biz de Belediye olarak bu konuda Meslek Odalarımız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde bu süreçte hem gündelik işlerde çalışan hemşehrilerimize hem de küçük esnafımıza olanaklarımız çerçevesinde ayni ve nakdi destek sunduk.

6-10. Gündem

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girerek Dünya Müzik Şehri olan ilimizde Belediye olarak bu konudaki çalışmalarımız devam etmekte iken ne yazık ki Pandemi süreci ulusal ve uluslararası düzeyde yapmayı planladığımız çalışmaları sekteye uğratmıştır. Bilindiği gibi yine UNESCO tarafından 2021 yılı bu topraklarda yaşayan Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan edilmiştir. Bu konuda da hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yapılacak olan çalışmaları kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak bir şekilde belirleyecek, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin daha iyi tanıtılması noktasında çalışmalar yapacağız.

Kırşehir Belediyesi olarak kadim Anadolu kültürü içerisinde çok önemli bir yere sahip ve merkezi Kırşehir olan Abdallık geleneğinin yaşatılması ve geliştirilmesi bizim önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu konuda Abdallık Geleneğimizin temsilcileri ile sık sık bir araya gelmekte Pandemi dolayısıyla yoğun bir şekilde ekonomik sıkıntı içerisine giren Ustalarımıza yine olanaklarımız ölçüsünde bu zor günlerde onlara destek sunmaya gayret etmekteyiz.

Yine Büyük Ustamız Muharrem Ertaş’ın evinin bakımı ve çevre düzenlemesi Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiş olup buraya entegre bir biçimde Bağbaşı Mahallemiz’de Ustalarımızın yaşadığı bölgenin Dünya Müzik Şehri Kırşehir’e yakışır şekilde düzenlenmesini ulusal ve uluslararası düzeyde bu kültüre gönül vermiş sanatçılar, aydınlar, akademisyenler ve şehrimizdeki kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ortak akıl ile yapacağımız çalışmalar neticesinde belirleyip Kırşehir’e yeni bir kültür turizmi alanı kazandırmayı ve aynı zamanda Anadolu Abdal Geleneği’nin özüne uygun bir şekilde yaşatılıp, geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

7-11. Gündem

Aşıkpaşa Tabiat Parkı, kamuoyunun da yakından bildiği üzere;Belediyemiz’e devredilmesi için tarafımızca protokol ücretlerinin yatırılmasına rağmen Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesine alınmış ve işletmesi özel bir firmaya ihale edilmiştir. Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal faaliyet alanı olarak, 12 milyon TL gibi bir kaynak aktarılarak yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, kamuya açılmadığı gibi ne yazık ki atıl halde çürümeye bırakılmış vaziyettedir.

8-12. Gündem

Belediye olarak; görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla kentimizin estetik görünümüne yakışır bir biçimde ana caddelerde bulunan iş yeri tabelalarının görsel ve yazı tiplerinin standart olması ve dış cephelerinin uyumlu olması için meslek odalarımızın üyelerinin de görüşleri alınarak ortak akıl ile kimseyi mağdur etmeyecek bir çalışma yapılmasını doğru bulmaktayız.

9-13. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda hemşehrilerimizin daha hassas olması konusunda çeşitli çalışmalar yürütmekte ancak ne yazık ki bu konuda olumsuz örneklerle karşılaşmaktayız. Çevrenin temiz tutulması konusunda cezai müeyyideler dışında toplumsal bilincin gelişmesinin anlamlı olacağından hareketle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile çevre ve temizlik konusunda sık sık farkındalık kampanyaları düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

10-14. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak ilimizde yaşayan mültecilere yönelik olarak sosyal entegrasyon çalışmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu konuda yapılacak çalışmalara öncülük etmeye ve her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazırız.

11-15. Gündem

Bilindiği gibi hem Çanakkale Savaşı’nda hem de Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık örneği göstermiş Kırşehirli nice şehit ve gazimiz vardır. Onların aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim en önemli görevimizdir.  Bu konuda Kırşehir Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Örneğin Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Atatürk’ün silah arkadaşı TBMM’nin ilk dönemlerinde uzun yıllar Kırşehir Milletvekilliği yapmış olan Lütfi Müfit Özdeş’in ismini yapmış olduğumuz hatıra ormanında yaşatıyoruz. Yine ailesinin talebi doğrultusunda Çiçekdağı Parkı vb. bir yerde Çanakkale Savaşı’nın kahraman gazilerinden Kırşehirli Mehmet Çavuş’un (Canpolat) ismini ve daha nice Kırşehirli kahramanlarımızın isimlerini yaşatmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte ortak çalışma yapmaya hazırız.

12-16. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak, besicilik sektörünün yaygın olduğu ilimizde Et İşletme Tesisi’nin kurulmasına öncülük etmeye ve her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Ayrıca marka olan Kırşehir etinin ülkemiz pazarında daha fazla yer bulması amacıyla Kırşehir Belediyesi olarak özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere başka Büyükşehir Belediyelerimiz ile yapacağımız lobi faaliyeti çalışmaları ile üreticimize destek olmak bizim için çok büyük önem arz etmektedir.

13-18. Gündem

Ahi Evran-ı Veli Külliyesi’nin inşaatının yapımı bilindiği gibi TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından finanse edilmektedir. Müteahhit firmaya TESKOMB’un taahhüt etmiş olduğu 3 milyon TL’nin ödenmemiş olmasından dolayı ne yazık ki yapının teslimatında gecikme yaşanmıştır. Kırşehir Belediyesi olarak bu konuda gerekli maddi ve manevi desteği hassasiyetle sunan TOBB ve TESK’e çok teşekkür ediyoruz. Külliye’nin teslimatı ile birlikte bu kurumların Kırşehir’deki temsilcileri ile birlikte ortak bir şekilde çalışma yapacak, başta Ahilik kültürü ve geleneğinin yaşatılması ve Kırşehir turizminin gelişimine katkı sunması için her türlü çalışmayı yapacağız.

14-19. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak 2. Lig’de mücadele veren Kırşehir Belediyespor’un başarısı için her zaman olduğu gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirir, takımımızın futbolcularına, teknik heyetine ve yönetim kuruluna başarılar dileriz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.